Med avsikt att leva från hjärtat samt skapa
insikter och utveckling för människor och företag.

Affärsidé
Du som Chef & Ledare är oerhört viktigt och hur Du mår och agerar påverkar många människor och resultatet. Det är ditt ansvar att ta hand om dig. Den nya tidens ledare arbetar mer och mer med ett hälsosamt ledarskap och anammar ledarskapstrender från Californien, bland annat med andliga mentorer för att hitta balans, passion och effektivitet som leder till framgång. Jag hjälper chefer och ledare att utveckla både hälsan och affärerna! Stressrelaterade symtom som försämrad sömn, högt blodtryck, andningsproblematik, känsla av otillräcklighet, konflikter eller bristande motivation hjälper varken hälsa eller affärer. Få koll på dig själv och hur du leder ditt liv och dina medarbetare. Jag garanterar ett fantastiskt resultat och använder olika tekniker som hjälp till framgång och hållbarhet. Ring 0708-454050 för mentorskap och vägledning. Önskar du en mer klassisk Chefsutbildning nås jag via Lexicon Väst, tel ring 0708-10 33 60, www.lexicon.se
Retreat
Holistisk Ledarutveckling-Den nya tidens ledarskap gå in på www.managementstudio.se och ta ansvar för ditt eget ledarskap. Ett 100% utvecklingsprogram för dig som vill leda dig själv, få ihop livspusslet, ändra livsstil och behöver stöd och vägledning. Vi samarbetar med de bästa experterna inom alla områden, kostnadsfri analys. Ring och boka in dig! Kontakta Nita Silverspjuth 070 845 40 50 Varmt Välkommen till Engelbrektsgatan 7B, Göteborg.
Event
Frigörande andning i grupp Göteborg Engelbrektsgatan | Öppna grupper varje torsdag 17.30-20.00 Anmälan till | nita.silverspjuth@managementstudio.se/sms 0708-454050